fbpx
Piłsudskiego 30 24-100 Puławy
+48 603 662 044
biuro@thebest.pulawy.pl

The power of the verb “meet”

Mimo, że tytuł jest angielski (tak brzmi dobrze 🙂 ), artykuł postanowiłam napisać po polsku, aby omówić zawiłości użycia tego czasownika.

Mówiąc o czasownikach, które tworzą wiele kolokacji, takich uniwersalnych, można by rzec, najczęściej wymieniane są: get, make, give, take oraz have. Tymczasem, czasownik meet również ma wiele zastosowań i tak się składa, że wiele z nich dotyczy kontekstu biznesowego.

Zacznijmy od znaczenia podstawowego

MEET – spotykać, spotykać się z

meet somebody czy meet with somebody?

Jeszcze za moich czasów szkolnych kolokacja meet with a person była uważana za kardynalny błąd. Dzisiaj już w ogóle nie razi:

Would you like to meet with me tomorrow?

Oczywiście nadal mówi się: meet friends, jednak dzisiaj już o wiele częściej: meet up with friends– tak jest bardziej naturalnie

Oczywiście, jeśli spotykamy kogoś po raz pierwszy, użyjemy zwrotu: meet somebody, w znaczeniu: poznać:

We met when we were both students at the the same university.

Jeśli chodzi o kontekst biznesowy, to oczywiście użyjemy tego samego zwrotu, kiedy zapoznajemy się z kimś.

Nice/pleased to meet you.

Czy proponując spotkanie:

Let’s meet for dinner soon.

W kontekście mniej formalnym, w znaczeniu: wyskoczyć gdzieś razem powiemy z kolei:

Would you like to meet up with me?

Wyrażenie meet with ma dodatkowe znaczenie: spotykać się z czymś (zwykle jakąś reakcją):

His suggestion met with general criticism.

He met with a refusal. (Spotkał się z odmową)

Możemy spotkać się z kimś osobiście:

meet face-to-face

meet in person

Ok, jednak wszystkie powyższe przykłady dotyczą podstawowego znaczenia meet, czyli spotykać. Co, jeśli chodzi o znaczenia mniej typowe?

  1. napotykać :

Their competitors met (with) a serious problem. (napotykać problemy)

They meet with resistance from the opposition. (napotkać opór)

2. spełniać:

meet requirements– spełniać wymagania

meet criteria– spełniać kryteria

meet demands– spełniać wymogi, żądania

meet expectations– spełniać oczekiwania

meet standards– spełniać standardy

meet a condition– spełnić warunek

3. Jeśli chodzi o powyższe znaczenie, to kolejne jest nieco podobne:

meet demand– zaspokoić popyt

czy: meet customer needs– zaspokoić potrzeby klientów

4. To co również bardzo charakterystyczne dla kontekstu biznesowego, to użycie czasownika meet w odniesieniu do realizacji celów, dotrzymywania terminów, zobowiązań, itp:

meet a deadline– dotrzymać terminu

meet targets– realizować cele

meet an obligation – spełnić zobowiązanie

meet objectives/goals– realizować założenia, cele

meet one’s commitments– spełniać swoje zobowiązania

meet one’s duties– wypełniać swoje obowiązki

5. Bardzo interesujące wydaje się również użycie meet w znaczeniu finansowym:

meet costs– opłacić koszty

meet payments– zrealizować płatności

meet expenses– opłacić wydatki

(powyższe znaczenia wiążą się z wypłacalnością/zdolnością finansową)

6.Możemy również podjąć się wyzwania lub skorzystać z szansy, zwłaszcza jeśli dysponujemy środkami lub zasobami:

We need another strategy to meet challenges/opportunities in the new market.

7. Jeśli chodzi o znalezienie kompromisu, to mamy następujące wyrażenie:

meet somebody halfway– dosł: spotkać się w połowie drogi

Our business partners offered to meet us halfway by splitting the cost.

8.Na koniec kilka idiomów:

Meet your Waterloo– ponieść klęskę

Make ends meet– wiązać koniec z końcem

Meet sb’s eye– spojrzeć komuś prosto w oczy

There’s more in it than meets the eye– Jest w tym coś jeszcze niż się wydaje na pierwszy rzut oka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *