The power of the verb “meet”

Mimo, że tytuł jest angielski (tak brzmi dobrze 🙂 ), artykuł postanowiłam napisać po polsku, aby omówić zawiłości użycia tego czasownika. Mówiąc o czasownikach, które tworzą wiele kolokacji, takich uniwersalnych, można by rzec, najczęściej wymieniane są: get, make, give, take oraz have. Tymczasem, czasownik meet również ma wiele zastosowań i tak się składa, że wiele…
Dowiedz się więcej