fbpx
Piłsudskiego 30 24-100 Puławy
+48 603 662 044
biuro@thebest.pulawy.pl

Szkolenia tematyczne dla firm i nauczycieli

“Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice” Steve Jobs

Od wielu lat współpracuję z firmami i instytucjami w zakresie szkoleń językowych, przede wszystkim w zakresie języka biznesowego oraz umiejętności biznesowych takich jak prezentacje, negocjacje, rozmowy telefoniczne, telekonferencje, “small talk”, dyskusje, burza mózgów, i in. Więcej w zakładkach: Angielski biznesowy i Strefa VIP.

Z przyjemnością przeprowadzę szkolenia u Państwa w firmie (“in-company”) zarówno długoterminowe (roczne) jak również jednorazowe szkolenia tematyczne.

Organizuję również krótkoterminowe szkolenia Business English w siedzibie szkoły.

Dla nauczycieli przeprowadzę szkolenia metodyczne z zakresu nauczania metodą blended learning oraz nauki life skills na zajęciach językowych.

Na swoim koncie posiadam doświadczenie związane z wystąpieniami na dużych konferencjach metodycznych, takich jak Kongres PASE, IATEFL, jak również tych zorganizowanych przez wydawnictwo Pearson.

Prowadziłam również szkolenie dla nauczycieli w programie Erasmus+ w Lizbonie, we współpracy i na zaproszenie instytucji portugalskiej.

Konferencja Pearson dla nauczycieli, Puławy, 2015r.

Zajęcia Business English pomagają:

Kadrze zarządzającej – rozwinąć umiejętność swobodnej komunikacji w sytuacjach biznesowych, np prowadzenie spotkań, negocjacje, wystąpienia publiczne, “small talk” itp. – są to najczęściej zajęcia indywidualne lub w małych grupkach (2, 3-osobowych)  BUSINESS VIP

Kadrze asystenckiej – powadzić komunikację w firmie lub podróży, rozmawiać przez telefon, pisać emaile, itp. BUSINESS ENGLISH

Pracownikom korporacyjnych na różnych szczeblach – BUSINESS ENGLISH

Kursy językowe i szkolenia dla firm i instytucji prowadzone są  w grupach standardowych (6- 8 osób), w małych grupach (3 os.), jak również indywidualne.

Rodzaje zajęć

Znając specyfikę pracy naszych Klientów korporacyjnych, firmom proponujemy kursy raz w tygodniu, które połączone są z pracą indywidualną w domu na platformie edukacyjnej. Nasi  Słuchacze wybierają również zajęcia standardowe, które odbywają dwa razy w tygodniu, przez co są bardziej intensywne.

Jako instytucja nowoczesna, dbająca o rozwój, korzystamy z metody blended learning, która polega na umiejętnym połączeniu tradycyjnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Osobom, które nie dysponują czasem tak, aby pozwolić sobie na uczęszczanie na zajęcia w trybie regularnym, proponujemy nauczanie indywidualne, które pozwala na dopasowanie kursu do Państwa indywidualnych potrzeb.

Profilowanie zajęć

Projektując zajęcia trzymamy się zasady kursów “szytych na miarę”, a więc staramy się dowiedzieć jaki jest cel Państwa nauki, jak również  indywidualne potrzeby dotyczące zawartości danego szkolenia. Dlatego też, przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o wypełnienie:

testu diagnostycznego określającego dotychczasowy poziom zaawansowania

kwestionariusza potrzeb, w którym zostają sprecyzowane cele i ukierunkowanie nauki, np.na poprawność gramatyczną, płynność wypowiedzi, rozwój słownictwa z danej dziedziny, rozwój konkretnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie tekstów źródłowych, itp.)

Firmy, które obdarzyły nas zaufaniem to, m.in.:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Mostostal Puławy S.A.

RAUCH Polska

PORR S.A.

Remzap Sp.z o.o.

Instytut Nawozów Sztucznych

PGE Dystrybucja